Wettelijke regelgeving VvE

Vanaf 1 januari 2018 is de ‘Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars’ geldig. Op grond van deze wet dient er jaarlijks een reservering ten behoeve van het reservefonds plaats te vinden. 

De VvE’s hebben daarbij twee opties: de grootte van deze jaarlijkse reservering wordt door de vergadering van de VvE vastgesteld op grond van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of een bedrag van ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw wordt gereserveerd. 

Het gevolg van de wet is dat de maandelijkse bijdrage fors omhoog kan gaan bij een VvE die geen geld in het reservefonds heeft.

 

Partners


Copyright © Taco Verbeek Makelaardij B.V. 2019